Анатолій Худяков

адвокат

Добре ім'я краще великого багатства,

і добра слава краще срібла і золота 

Книга притч Соломонових, 22:1 

Коротко про мене

Народився 29 жовтня 1982 року в с.м.т. Сосниця, що на Чернігівщині, в сім’ї інженера.

У1998 році з відзнакою закінчив 9 класів Сосницької середньої школи ім. О.П. Довженка.   Того ж року успішно склав вступні іспити та вступив до лав Чернігівського військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, який закінчив 2000-го року.

Влітку 2000 року склав іспити та був зарахований курсантом першого курсу факультету «Автоматизовані системи управління» Київського військового інституту управління та зв’язку (КВІУЗ) . Згодом вуз був перейменований у Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»).

2003-го року склав вступні іспити та був зарахований студентом третього курсу на факультет «Правознавство» Міжнародного науково-технічного університету (МНТУ). 

У 2005 році закінчив з червоним дипломом НТУУ «КПІ». Влітку 2005 року закінчив також МНТУ, та отримав повну вищу юридичну освіту.

З березня 2005 по 2012 рік працював у області права, займаючи посади від юрисконсульта до начальника юридичної служби, виконавчого директора та комерційного директора підприємства.

2012 року успішно склав кваліфікаційні іспити та, згідно Рішення Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії від 20.06.2012 року № 25-27-26, отримав Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

На сьогоднішній день здійснюю приватну адвокатську практику, працюю та удосконалюю свої знання і здобуті за час трудового стажу навички в області адміністративного, господарського, цивільного та кримінального права, а також - судового процесу.

УЧАСНИК

ЗАХОДІВ

Підвищення своєї кваліфікації - одне з головних завдань кожного адвоката, адже від цього залежить як доля окремо взятого Клієнта, так і "чистота" судового процесу, і якість доказової бази, і судова практика в цілому.

 

 • Навчальний семінар «Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Заходи забезпечення кримінального провадження»
 • Навчальний семінар «Негласні (слідчі) дії. Апеляційне провадження. Питання доступу до касаційного суду і Верховний Суд України»
 • Провів лекцію для студентів Національного Авіаційного Університету на тему «Особливості розгляду корпоративних спорів в судах»
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Рішення Європейського Суду з прав людини, Конституційного Суду України та Верховного Суду України в системі права України»
 • Спільний семінар Асоціації правників України та Національної асоціації адвокатів України "Податкові перевірки. Роль адвоката»
 • Круглий стіл «Нове законодавство. Проблемні питання організації адвокатури та адвокатської діяльності»
 • Тренінг «Майстерність публічного виступу»
 • Круглий стіл «Можливості медіації»
 • Програма «Адвокатська майстерність»
 • Навчальний семінар «Загальна характеристика УПК-2012. Ідеологія і доктрини. Термінологія. Основи кримінального судочинства»
 • Майстер-клас адвоката Ярослава Зейкана «Адвокат: кримінальні справи. Методичні поради»
 • Науково-практична конференція «Верховенство права в адвокатській діяльності»
 • Навчальний семінар «Застосування Конвенції про захист прав людини та основних свобод та практики Європейського Суду з прав людини»
 • Навчальний семінар «Докази і доказування. Слідчі (розшукові) дії»
 • Навчальний семінар «Суд і сторони кримінального провадження. Захисник у кримінальному провадженні. Потерпілий та інші учасники кримінального судочинства »

"Тільки за допомогою адвокатів судове змагання може досягти повноти і жвавості, а ця повнота і жвавість необхідні для того, щоб суддя міг оглянути справу з усіх боків, проникнути в саму сутність її і скласти собі тверде переконання: вона тільки може оберегти суддю від однобічності погляду, настільки шкідливою для правильності рішення …"

К. П. Победоносцев (1821-1907), державний діяч і юрист

 

МОЯ
головна мета

 

В силу того, що на практиці не завжди трапляється так, що отримане на користь Клієнта рішення суду приводить до бажаного їм же результату, я завжди намагаюся розробити тактику процесу, яка могла б привести або наблизити інтереси Клієнта до бажаного результату.

Як говорить народна мудрість: "Виграти процес не головне, головне - не програти".  

    "Знання законів полягає не в тому, щоб пам'ятати їх слова, а в тому, щоб розуміти їх зміст"

Цицерон